Atölyelerimiz

a.Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi

 Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi: Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

b.Bilim Atölyesi

Bilim Atölyesi, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim Atölyesinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

c.Temel Elektronik-Robotik Uygulamaları Atölyesi

 Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar.

Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır. Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

 d.Düşünme Becerileri Atölyesi

 Emerson: “Her eylemin atası düşüncedir.” der. Düşünmek, insanın evrene hükmetmesini sağlayan bir farklılık, hayatı kavramaya yarayan bir araçtır. Balzac ise: “Düşünmek görmektir.” der. Düşünme Becerileri Atölyesinde öğrencilerimize düşünmenin önemini, hayatı düşünerek yaşamanın erdemini aşılamaya çalışırız. Düşünme Becerileri Atölyesi ile çocuklarımız var olan potansiyellerini doğru kullanmayı öğrenirler. Düşünme Becerileri, çocuklarımızda sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Düşünme Becerileri, öğrencilerdecreative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

e.Sosyal Beceriler Atölyesi (Drama-Karakter-Sosyal İlişkiler)

Duygu Atölyesi (Drama) hayatın provasıdır aslında. İnsan davranışlarını disipline etmenin, sağlıklı şekilde organize etmenin önemli bir yoludur drama. Tüm duyu organlarını aktif hale getirmesinin yanı sıra duyguları da eğitim sürecine dâhil eden drama becerilerin geliştirilmesi ve hedeflenen davranışların kazandırılması noktasında keyifli bir eğitim uygulamasıdır. Drama ile oyun iç içe olduğundan çocuklarımız neşelive eğlenceli bir ortamda bedensel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden gelişirler. Duygu Atölyesinde çocuklarımızın karakter gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Karakter Gelişimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır.

İlkokul dönemi çocukların karakter özellikleri geliştirdiği, sosyal beceriler kazandığı ve sosyal ilişkiler içerisine girdiği, bu konulara en açık olduğu dönemdir. Bu dönemde öğretmenler çocuklar için model aldıkları en önemli figür haline gelirler. İlköğretim öğrencilerinin sosyal ilişkiler eğitimini atölyelerden almaları onların bu konuyu ‘içselleştirebilmelerine’ ve uygulamaya koymalarına olanak sağlayacaktır.

Çocukluk dönemi: Sağlıklı bir kişilik kazanımında ve topluma uyum sağlanmasında en kritik dönemdir. Bir bilge: Çocuklar toplumumuzun %25’ini ama geleceğimizin %100 ‘ünü oluşturmaktadır demiştir. Geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturacak çocukların, sosyal beceriler ve olumlu karakter özellikleri kazanmaları gerekmektedir. Sosyal Beceriler Atölyesi ile çocuklarımızın sosyal becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarını, en üst düzeyde öğrenmelerini hem de en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Duygu atölyesinde, evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin çocuğun yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecini en verimli bir şekilde sağlamanın hedeflendiği, eğitimin yaşamla iç içe olduğu ortamdır.

f. Astronomi Atölyesi (Planetaryum)

Nötron yıldızları, yıldız oluşum bölgeleri, gökadalar, kara delikler, beyaz cüceler, cüce gezegenler, asteroitler, süpernova patlamaları, çift yıldızlar, öte gezegenler… Tüm bu kelimelerin cevaplandırıldığı en derin galaksilerdeki olayların gözlemlene bildiği bir sınıf ortamı. Ancak ışık yılıyla ölçebileceğimiz kadar uzakta olan bu gök cisimlerinin çoğu devasa boyutlara sahip, bazılarının boyutu bile yok. Uzayı ve tüm uzayın bilinmeyenlerini öğrenilebileceğimiz astronomi sınıfı öğrencilerimizin evreni keşfettiği bir ortamdır.Öğrenciler atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgiler eşliğinde planetaryumda güneş sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.

g. Zihin Haritaları Atölyesi

Dikkat ve Konsantrasyon Gelişimini sağlamak ve bunun gelecekte çok önemli olduğu farkındalığının anlaşılması adına yapılan çalışmalarımız sayesinde Öğrencilerimiz kendi potansiyellerini açığa çıkarmak, öğrenmeyi öğrenmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır.Hızlı okuma ve hafıza teknikleri Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir.

Bu atölyede geleceğin liderleri olan çocuklarımızın düşünme ve mantık yürütme, okuduğunu ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır.

Aslında sadece okumak değil, okurken yazar ile aktif bir söyleşi yaptığının farkına varmaktır. Bilgiyi, düşünceyi doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi
Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi
Bilim Atölyesi
Bilim Atölyesi
Temel Elektronik-Robotik Uygulamaları Atölyesi
Temel Elektronik-Robotik Uygulamaları Atölyesi
Düşünme Becerileri Atölyesi
Düşünme Becerileri Atölyesi
Sosyal Beceriler Atölyesi (Drama-Karakter-Sosyal İlişkiler)
Sosyal Beceriler Atölyesi (Drama-Karakter-Sosyal İlişkiler)
Astronomi Atölyesi (Planetaryum)
Astronomi Atölyesi (Planetaryum)