Hakkımızda

TÜZDER, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızı, bu ülkenin değerleriyle donatmayı amaç edinmiş profesyonel bir sivil toplum organizasyonudur. TÜZDER, yıllarca standart kalıplara sokulmaya çalışılan eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle yola çıkmıştır. İlhamını Enderun’dan ve Gulamhane’lerden alan TÜZDER, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir bakış açısı, farklı ve özgün bir eğitim ortamı sunma gayretindedir.

2008 yılında fikri temelleri atılan organizasyon, 2011 yılında dernekleşmiştir. TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği), üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonuna kadar aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaç edinmiş, Türkiye’nin eğitim alanında önde gelen sivil toplum örgütüdür.

TÜZDER’İN AMACI NEDİR?

Derneğimiz kuruluş amacı itibari ile üstün zekâlı çocukların zihinsel ve duygusal alanlarda desteklenmesi, bu çocukların sahip oldukları potansiyellerini kullanmayı öğrenmeleri ve performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmalarını sağlar. Ayrıca normal ve parlak gelişim gösteren tüm öğrenci gruplarının da zihinsel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar noktasında faaliyetler yürütmektedir.

TÜZDER NASIL ÇALIŞIR?

TÜZDER, alanında uzman gönüllü destekçileriyle üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin milli ve kültürel değerler ışığında; vatanına,  milletine, ailesine ve kendisine daha faydalı bir şekilde yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda TÜZDER; öğrenci, ebeveyn, eğitimci ve toplumun her kesimine yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

Üstün zekalı çocukların tanılanmasının yanı sıra üstün zekalı olduğu tespit edilmiş ve toplumda kendisine uygun eğitim faaliyetleri bulamamış çocuklar için de çeşitli kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği halinde atölyeler düzenlemektedir.

Ayrıca TÜZDER, üstün zekalı çocuklarda olduğu gibi tüm öğrenci gruplarının da zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, çocukların bu potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak için kurumsal danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.